Stichting Oncowijs
U bent hier: Home > Masterclass Gemetastaseerd Mamma-Longcarcinoom

Masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom

Het mamma- en longcarcinoom zijn twee tumorgroepen met de hoogste incidentie in de westerse wereld. Ook al wordt er voortdurend vooruitgang geboekt in de behandeling van deze tumoren, er blijven patiënten waarbij uitbreiding en metastasering van de ziekte optreedt. Bij het longcarcinoom is dit bij een groot deel van de patiënten het geval maar ook bij het mammacarcinoom is het, ondanks de vele therapeutische mogelijkheden, nog steeds niet helemaal mogelijk patiënten te behoeden voor een gemetastaseerde ziekte.

Op 19 en 20 maar 2018 vond de laatste Masterclass plaats en deze werd wederom zeer hoog gewaardeerd door de deelenemers met een 8,50. Er bij de waren bij evalautie ook tips voor verbertering, deze zullen worden meegenomen voor de editie van 2019.

 

Het programma van de Masterclass 2018 is in te zien in het submenu PROGRAMMA  

 

De PRESENTATIE zijn tot mei terug te vinden in het submenu

 

DEELNEMERS 2018

Het was tot 15 juanuari 2018 mogelijk voor leden van V&VN Oncologie om subsidie aan te vragen via de commissie deskundigheid van V&VN Oncologie. 

De tumorwerkgroep Mamma Oncologie en de Pulmonale Oncologie van V&VN Oncologie, nemen het inhoudelijke programma van deze masterclass voor hun rekening.

Deze masterclass is specifiek voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die zorg dragen voor patiënten met een gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom. Zij worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Namens tumorwerkgroepen Mamma Oncologie en Pulmonale Oncologie heten, Hella Bosch en Riky Dorrestein u van harte welkom.