Zoeken
U bent hier: Home > Masterclass Gastro-Enterologie

Masterclass Gastro-Enterologie

Stichting Oncowijs organiseerde in samen werking met V&VN Oncologie op 20 en 21 september 2018 voor de vierde keer de tweedaagse Masterclass: GE-oncologie. 

De incidentie van gastro-intestinale (GE) maligniteiten in Nederland is stijgend. De ontwikkelingen binnen deze groep op het gebied van diagnostiek en behandeling volgen elkaar in hoog tempo op. Het aantal nieuwe patiënten dat zich met GE-maligniteit zal presenteren zal naar verwachting met ongeveer 15% stijgen tot 2020. Dit beslaat het oesofaguscarcinoom, colorectaal carcinoom en carcinomen in het hepato-pancreato-biliaire gebied (HPB). Alleen voor het maagcarcinoom wordt een daling van de incidentie verwacht.

Binnen deze Masterclass werd aandacht besteed aan de verschillende maligniteiten binnen de GE oncologie. Hierbij werd uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe ontwikkelingen en behandelingen binnen de GE oncologische zorg, maar ook algemene onderwerpen zoals symptoombestrijding en complicaties van behandelingen komen aan bod.

 

Het gehele Programma 2018 van de Masterclass GE Oncologie is terug te vinden in het submenu van dit deel van de website.

Leden van V&VN Oncologie konden subsidie aanvragen voor het gehele registratiebedrag.

In 2019 zal de Masterclass op 19-20 september worden georganiseerd. U zult hier via deze website en de nieuwsbrieven van op de hoogte worden gehouden.

De Tumorwerkgroep  GE oncologie van de V&VN Oncologie neemt de inhoud van het programma van deze Masterclass voor haar rekening, in nauwe samenwerking met Stichting Oncowijs.