Zoeken
U bent hier: Home > Studiedag Anemie, Trombo-, Leukopenie > Programma

Programma

Programma

 

Pre-course boek ter voorbereiding

09:30 – 09:45 uur

Opening en inleiding

09:45 - 10:45 uur

Anemie, oorzaken en interventies
Mevr. dr. J. de Feijter, internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

10:45 - 11:00 uur

Pauze

11:00 - 11:45 uur

Trombocytopenie van A tot Z
Mevr. C. Eeltink MANP, verpleegkundig specialist, AmsterdamUMC lokatie VUmc R. Bode UMCG

11:45 - 12:15 uur

Neutropenie en preventieve maatregelen
Dhr. J. de Munter, verpleegkundig consulent/specialist hematologie, Universitair Ziekenhuis Gent, Belgie / President-elect European Oncology Nursing Society, Brussel

12:15 - 13.00 uur

Lunch
13.00 - 14.00 uur

Febriele neutropenie effecten en interventies
Dhr. J. de Munter, verpleegkundig consulent/specialist hematologie, Universitair Ziekenhuis Gent, Belgie / President-elect European Oncology Nursing Society, Brussel

14.00 - 14.30 uur

Optimaliseren van patiënten educatie
Dhr. J.A. van Spil MANP, verpleegkundig speciaist/docent, Universitair Medisch Centrum Groningen

14.30 – 14.45 uur

Pauze

14.45 - 16.45 uur

Zorgpaden en procesoptimalisatie in de praktijk
Dhr. V. Wiersma Msc, Health Care Consultant, Utrecht

16.45 - 17.00 uur

Evalautie en afsluiting

 

Doelgroep 

Deze studiedag is specifiek voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie werkzaam op de polikliniek, dagbehandeling of klinische afdeling die te maken hebben met hematologische toxiciteit door systemische anti-kanker behandelingen zoals o.a. chemotherapie.  

Datum

Maandag 16 december 2019. 

Certificaat en accreditatie

Voor de bijeenkomst accreditatie toegekend voor 6 punten door RSV,  we zijn in afwachting van bevestiging van kwaliteitsregister V&V. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt iedere aanwezige deelnemer een certificaat van deelname.

Doelen

Het algemene doel van dit programma is het verbeteren van de preventie, detectie en het management van deze hematologische toxiciteiten. De studiedag beoogd de nieuwste wetenschappelijke informatie te verschaffen m.b.t. hematologische toxiciteiten van systemische therapie zoals chemotherapie, waarbij het managment van de toxiciteit en kennis van de consequenties op de kwaliteit van leven voor de patient voorop staan. Verder wordt optimalisatie van de organisatie van de kwaliteit van de zorg in de praktijk na gestreefd.

"Het was een inspirerende dag en top georganiseerd"

Len V, Leiden
"<"et was allemaal goed georganiseerd en zeer leuke sprekers
Laura W, Rittard