Stichting Oncowijs

Target cursus 2019

30-09-2018

In 2019 zullen er een vijftal Target cursussen worden georganiseerd op verschillende plekken in Nederland. De EONS update Target cursus wordt op dit moment afgerond. Deze cursus is de basis van de cursus die in Nederland zal worden georganiseerd. Tijdens de EONS-ESMO meeting in oktober 2018 in Munchen zal een eerste presentatie worden gegeven over de inhoud van de nieuwe cursus. 

De data voor 2019 zijn nog niet gepland, dit kan pas als de Europese cursus beschikbaar is en kan worden vertaald in het Nederlands. Wij zullen u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte houden van de planning