Zoeken
U bent hier: Home > COVID19 maatregelen

COVID19 maatregelen

Update:  15-02-2022 

Er zijn geen beperkende maatregelen meer voor onze bijeenkomsten. 

Update:  24-01-2022

In verband met de verdere versoepelingen m.b.t. COVID19 zal Oncowijs langzaam de bijeenkomsten weer gaan opstarten. We zullen ons, indien nodig, aan alle overheidsmaatregelen houden die nodig zijn. 

Update:  26-11-2021  

Door de extra COVID19 maatregelen is het helaas niet mogelijk de Masterclass Melanoom van 29-30 november 2021 door te laten gaan. De bijeenkomst is verplaatst naar 16-17 mei 2022.  Het programma zal het zelfde blijven. Alle deelnemers en sprekers zijn inmiddels geinformeerd. 

Update:  12-11-2021  

Alle geplande bijeenkosten gaan gewoon door, bij de congreslokatie wordt echter wel een QR code check uitgevoerd, een geldige QR code is noodzakelijk. Deelnemrs krijgen een vaste plaats en er is een afstand in de ruimte van minimaal 1,5 meter. Er wordt gegeten in een aparte ruimte en contact met evt andere congresgroepen wordt vermeden.

Update:  02-11-2021

Alle bijeenkomsten kunnen gewoon doorgaan, bij de congreslokatie wordt echter wel een QR code check uitgevoerd, een geldige QR code is noodzakelijk.

Update:  10-10-2021

Alle bijeenkomsten kunnen gewoon doorgaan, bij de accomodaties wordt echter wel een QR code check uitgevoerd.

Update: 04-07-2021 

Gezien de huidige situatie met COVID19 en de vaccinatiegraad kunnen we vanaf september 2021 de fysieke bijeenkomsten weer te starten. Wij zullen in volledige overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM de bijeenkomsten organiseren.

Update: 03-06-2021

Gezien de huidige situatie met COVID19 heeft het bestuur van Oncowijs besloten vanaf september 2021 de fysieke bijeenkomsten weer te starten. Wij zullen in volledige overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM de bijeenkomsten organiseren.

Alle ingeschreven deelnemers van de bijeenkomsten van het voorjaar 2021 zullen hiervan persoonlijk bericht ontvangen. Als u heeft ingeschreven voor een bijeenkomst in 2020/2021 blijft deze inschrijving gewoon geldig. Mocht de nieuwe datum niet schikken, kan uiteraard kosteloos worden geannuleerd en ontvangt u uw inschrijfgeld terug

Update: 08-04-2021

Gezien de huidige situatie met COVID19 heeft het bestuur van Oncowijs besloten vanaf september 2021 de fysieke bijeenkomsten weer te starten. Wij zullen in volledige overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM de bijeenkomsten organiseren. 

Update: 08-03-2021

Door de vaccinaties en de stabilisatie van het aantal mensen dat besmet raakt met COVID19 hopen wij dat we in april weer in kleine groepen kunnen starten met onze bijeenkomsten. We volgen de richtlijnen van het RIVM en wachten de instructies vanuit de regering met betrekking tot groepssamenstelling af. Mocht een bijeenkomst niet door kunnen gaan, zullen we de deelnemers dit laten weten en een alternatieve datum zoeken.  

Update: 03-01-2021

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het COVID19 virus hebben wij een aantal van onze cursussen verplaatst naar 2021. Wij zullen in mei en juni ook weer nieuwe bijeenkomsten organiseren

Alle ingeschreven deelnemers van de bijeenkomsten uit 2020 hebben hiervan persoonlijk bericht ontvangen. Inmiddels hebben we nieuwe data gepland in 2021. Maar wij zullen de instructies van de overheid nauw gelet volgen en mocht het om de een of andere reden niet mogelijk zijn de cursus te organiseren zullen wij de deelnemers van de bijeenkomsten die zijn verplaatst dit laten weten.

Als u heeft ingeschreven voor een bijeenkomst in 2020 blijft deze inschrijving gewoon geldig. Mocht de nieuwe datum niet schikken, kan uiteraard kosteloos worden geannuleerd en ontvangt u uw inschrijfgeld terug. 

Update: 16-11-2020

Het bestuur van stichting Oncowijs heeft beloten om alle bijeenkomsten die nog gepland stonden in 2020 te verplaatsen naar 2021. Er zijn inmiddels nieuwe date gepland en deze zijn terug te vinden op de bestreffen subpagina's.  Wij zullen de bijeenkomsten alleen organiseren als dit op een veilige manier mogelijk is, conform de RIVM regels. Mocht dit niet kunnen zullen we wederom de bijeenkomst verplaatsen. De ingeschreven deelnemers zullen we op de hoogte houden. 

Update: 15-10-2020

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het COVID19 virus zijn wij genoodzaakt de aanstaande Target cursus van 27 oktober in Leiden en 30 November in Utrecht  te verplaatsen naar 2021.  Ook de Masterclass Mamma- Longcarcinoom, TITAN cursus en Masterclass Melanoom zullen in de loopt van 2021 georganiseerd gaan worden.

Alle ingeschreven deelnemers zullen hiervan persoonlijk bericht ontvangen.  Om te anticiperen op de overheidsmaatregelen hadden wij voorbereidingen getroffen om samen met de congreslokaties en de sprekers de bijeenkomsten op een veilige en verantwoorde wijze te organiseren. Dat bleek in theorie goed mogelijk.  Wij ontvingen echter ook signalen dat deelnemers door hun werkgever niet de toestemming kregen een bijeenkomst bij te wonen. Wij vinden het in deze tijd ook niet verantwoord om bijeenkomsten te organiseren. De aard van de bijeenkomsten maakt het ook niet mogelijk de bijeenkomsten digitaal aan te bieden.

Deze tijd vraagt flexibiliteit en gelukkig beseffen de sprekers en congreslokaties dat ook. Samen met hen plannen we een nieuwe data in het voorjaar van 2021 en zullen wij u hiervan op de hoogte houden. Mocht u voor een bijeenkomst hebben ingeschreven blijft deze gewoon geldig en schuift deze door naar de nieuwe datum. Mocht die datum niet schikken, kan uiteraard kosteloos worden geannuleerd.

Het bestuur van Stichting Oncowijs realiseert zich dat het bezoeken van bijeenkomsten een aantal vragen oproept bij de deelnemers en sprekers. Wij hebben in het voorjaar van 2020 al onze bijeenkomsten verschoven of geannuleerd.

Update: 1-9-2020

Vanaf 1 september kunnen wij een aantal bijeenkomsten weer organiseren. Gezien het feit dat onze deelnemers en sprekers behoren tot de vitale beroepen voelen wij een zware verantwoordelijkheid om alles veilig en volgens de geldende RIVM normen te laten verlopen. 

Wij hebben daartoe een aantal maatregelen genomen:

1. Bijeenkomsten bestaan uit maximaal 50 personen, inclusief deelnemers, sprekers en organisatoren

2. In de zaal zal een afstand van 1,5 meter worden gewaarborgd

3. De lokatie van de bijeenkomst waarborgt middels een vooraf op schrift gesteld plan de RIVM normen mbt afstand en catering

4. Mochten de bovenstaande punten niet kunnen worden gewaarborgd zullen wij de bijeenkomst annuleren of verzetten en zullen de deelnemers hierover individueel berichten. 

17-06-2020