Zoeken

Programma 9-10 oktober 2023

  Maandag 9 oktober 2023

9.30-10.00 uur       

Ontvangst deelnemers

10.00-10.10 uur

Welkom
10.10-12.00 uur

Diagnostiek en behandeling gemetastaseerd mammacarcinoom
Dhr. dr. P.C. de Jong, internist-oncoloog, St Antoniusziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein

12.00-13.00 uur

Lunch en pauze
13.00-15.00 uur

Thoracale oncologie anno 2023
Dhr. dr. J.A. Burgers, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

15.00-15.15 uur

Pauze

15.15-16.45 uur

Pathologische screening
Dhr. dr. J.W.J. Hinrichs, klinisch moleculair bioloog in de pathologie, Symbiant pathologie, Alkmaar

16.45-17.15 uur

Pauze 
17.15-18.15 uur

Beeldvorming bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Dhr. K. van Everdingen, radioloog, Diakonessenhuis, Utrecht       

19.45 uur

Diner en netwerken

   
  Dinsdag 10 oktober 2023
09.00-10.15 uur

Botgezondheid
Mevr. C. Putker MANP, verpleegkundig specialist mammacare, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein

10.15-10.45 uur

Pauze

10.45-11.45 uur

Palliatieve zorg bij het gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Mevr. dr. M. Agterof, internist-oncoloog, St. Antoniusziekenhuis, Utrecht

11.45-12.45 uur

Radiotherapie bij gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom
Dhr. dr. J.J.C. Verhoeff, radiotherapeut-oncoloog, associate professor radiotherapie, UMCU, Utrecht

12.45-13.30 uur

Lunch

13.30-15.00 uur

Ouderen met gemetastaseerde ziekte
Dhr. dr. A. Vondeling, klinisch geriater, Diakonessenhuis, Utrecht

15.00-16.00 uur

Verpleegkundig consult mammacarcinoom en integrative medicine
Mevr. M. Pereblote-Kämink, verpleegkundig consulent mammacare en integrative medicine, Rijnstate Oncologisch centrum, Arnhem

16.00-16.30 uur Evaluatie en afscheid

 

Doelgroep

Door het karakter van deze masterclass is hij geschikt voor verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen met voorkennis van de beide tumortypen.

Datum

Maandag 9 en 10 oktober 2023 

Certificaat en accreditatie

Accreditatie is door RSV en V&V voor 14 punten toegekend. Na afloop ontvangt iedere ingeschreven deelnemer een certificaat van deelname.

Doelen

De deelnemer is na de scholing in staat het volgende te benoemen; De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandelopties (palliatief) bij zorgvragers met een gemetastaseerd mamma- en /of longcarcinoom met de daarbij behorende verpleegkundige interventies en psychosociale zorg mogelijkheden.

"' De masterclass heeft mij veel nieuwe kennis, tips en adviezen en enthousiasme opgeleverd'"

Anita van der P., Rotterdam

"Intensieve dagen, ga zo door"

Monica D.

"Zo veel geleerd, dank voor deze fantastische bijscholing"

Jolanda V.