Zoeken
U bent hier: Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Oncowijs houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de inschrijving voor onze congressen/cursussen en masterclasses wordt een aantal persoonsgegevens geregistreerd. Hoe wij omgaan met de gegevens, waar de gegevens voor worden gebruikt, met wie wij gegevens delen, hoe de privacy is gewaarborgd; hebben we vastgelegd in dit deel van onze website van de Stichting Oncowijs www.oncowijs.nl. Hieronder vindt u de integrale tekst.

Welke gegevens hebben wij?
Bij inschrijven voor onze cursussen, congressen en masterclasses worden een aantal gegevens vastgelegd. Naast naam en achternaam, functienaam, mailadres, BIG nummer, evt V&VN lidmaatschapsnummer, werkplek en indien noodzakelijk huisadres gegevens.

Waarvoor gebruiken we de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor:

  • (ondersteuning van) registratie van deelnemers (aantallen en functieachtergrond);
  • indien noodzakelijk toezending van cursusmateriaal van de Stichting Oncowijs;
  • opmaken van badges en certificaten ten behoeve van identificatie van deelnemers aan de cursussen, congressen en masterclasses van de Stichting Oncowijs;
  • toekennen van accreditatiepunten aan bezoekers van de cursussen, congressen en masterclasses van de Stichting Oncowijs;
  • toezenden van periodieke nieuwsbrieven van de Stichting Oncowijs aan diegenen die daar middels een akkoord op het digitale inschrijfformulier toestemming voor hebben gegeven .

Wie verwerkt de gegevens? 
De gegevens worden verwerkt door de Stichting Oncowijs. Voor bepaalde onderdelen van het printen van badges en certificaten en het toekennen van accreditatiepunten worden andere partijen ingeschakeld. Hiermee hebben we verwerkers­overeenkomsten afgesloten, waarin afspraken omtrent privacy en gegevensbescherming zijn vastgelegd. 

Met wie delen wij gegevens?
Wij delen gegevens met:

·          -de drukkerij die voor ons de badges en certificaten verzorgd.

·          -wij delen gegevens met het accreditatieregister van bv V&VN, RSV, NAPA, KNMG.

Hoe beschermen wij de gegevens?
Wij houden ons bij de verwerking van de gegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Wij zullen zo nodig aan u vragen bij een inschrijving voor een bijeenkomst of uw naam en functie mag worden gedeeld met derden (bv sponsor evenement) U kunt hier altijd Ja of Nee op zeggen. 

Wilt u niet dat wij uw mailadres gebruiken?
Als u niet wilt dat wij uw mailadres gebruiken, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U kunt u voor toezending van de nieuwsbrief afmelden. Via info@oncowijs.nl kunt u aangeven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. U wordt dan per direct uit het mailbestand verwijderd. Onder aan de nieuwsbrief kunt u direkt aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.