Zoeken
U bent hier: Home > Over ons

Over ons

Stichting Oncowijs is in 2008 opgericht en heeft een vast bestuur dat vier maal per jaar vergadert. Alle leden van het bestuur zijn dagelijks beroepsmatig actief in de zorg en de behandeling van mensen met kanker. De bestuursleden zijn intensief betrokken bij de diverse activiteiten die worden georganiseerd door de Stichting Oncowijs.

De bestuursleden zijn:

  • Hr. H.A.M. van Muilekom MANP, voorzitter
  • Hr. E. Humer MBA, penningmeester
  • Hr. J. Ouwerkerk, secretaris

H.A.M. (Erik) van Muilekom begon zijn verpleegkundige carrière in 1987. Na zijn opleiding werkte hij in verschillende velden van de gezondheidzorg en kwam in 1991 in de oncologie terecht. Naast zijn werk als gespecialiseerd oncologieverpleegkundige in de oncologische buikchirurgie en leidinggevende, werd hij midden jaren negentig actief binnen de beroepsvereniging (VvOV huidige V&VN Oncologie). Eerst als penningmeester, later als acquisiteur en congresorganisator. Hij behaalde zijn Master degree in Advanced Nursing Practice en is werkzaam als verpleegkundig specialist binnen de urologie. Hij publiceerde in nederlandse en buitenlandse tijdschriften en is auteur/eindredacteur van het " handboek prostaatcarcinoom"(2006) en longcarcinoom(2009),  Oncologie, handboek voor verpleegkundigen(2013) en het Leerboek oncologieverpleegkunde (2021). In 2007 ontving hij de prof. dr. Muntendamprijs van KWF Kankerbestrijding vanwege zijn inspanningen voor de deskundigheidsbevordering van de oncologieverpleegkunde en de voorlichting aan patienten. In 2016 ontving hij van de beroepsvereniging V&VN Oncologie de Oeuvre Prijs voor zijn werkzaamheden en verdiensten gedurende 25 jaar en in 2020 de Lifetime Achievement Award van de European Oncology Nursing Society (EONS). Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam is zijn werkgever. Verder fungeert hij als adviseur voor vele nationale en internationale instanties en organisaties. Tussen september 2011 en 2017 was hij board member van de EONS en tussen 2013-2015 President van deze organisatie. Van 2018 tot 2024 was zat hij in de raad van toezicht van Kanker.nl. Hij richtte samen met Ouwerkerk en Humer in 2008 stichting Oncowijs op en is hier voorzitter van.


E. (Erwin) Humer Vanuit het Medisch Centrum Haaglanden (voorheen Westeinde Ziekenhuis) Den Haag werd zijn interesse voor de oncologie gewekt, waarna hij in 1989 zijn opleiding tot oncologieverpleegkundige begon in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Na een periode in de direkte patientenzorg kwam hij in het management terecht. Van teamleider op de afdeling medische oncologie naar hoofdverpleegkundige polikliniek/dagverpleging. Hij rondde met succes de kaderopleiding en VO-Management af. Na 13 jaar, verruilde hij het Amsterdamse voor de functie van Unithoofd in de Daniel den Hoed Kliniek/ErasmusMC te Rotterdam. Hij raakte betrokken bij de congresredactie van de VvOV (huidige V&VN Oncologie) waarna hij toetrad tot het bestuur van deze beroepsorganisatie met in zijn portefeuille Pr & congres. In 2007 maakte hij de overstap naar het Alrijne Ziekenhuis Leiden in de functie van Zorgmanager. In 2016 behaalde hij zijn Master degree aan de Erasmus Universiteit Rotterdan (MBA-Health). Sinds medio 2016 is hij werkzaam als Manager bevolkingsonderzoek darmkanker bij Bevolkingsonderzoek Midden-West. Hij richtte samen met van Muilekom en Ouwerkerk in 2008 stichting Oncowijs op en is hier penningmeester van.

J. (Jan) Ouwerkerk Jan Ouwerkerk kent het Leids Universitair Medisch Centrum als geen ander, dat is ook niet verwonderlijk, gezien het feit dat hij daar sinds 1981 werkzaam is. Nadat hij in de direkte zorg en als leidinggevende werkzaam was binnen de oncologie ligt zijn focus sinds 1991 op de oncologische research. Er is, mede door zijn grote betrokkenheid, een goed lopende research afdeling ontstaan waarvan hij coördinator is. Landelijk is hij actief als voorzitter van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen (LOOV) en internationaal is hij betrokken bij vele nascholingstrajecten (o.a.Titan, Target, BONE) van de European Oncology Nursing Society. Hij is een veelgevraagd spreker op nationaal en internationaal niveau op het gebied van solide tumoren en research. Verder is hij initiator en organisator van allerlei deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten. Als waardering voor deze activiteiten ontving hij in 2006 de Jan Keizer prijs en in 2011 de Award of Excellence Oncology Nursing van V&VN Oncologie voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de deskundigheidsontwikkeling van de oncologieverpleegkundigen. In 2013 ontving hij de Pearl Moore “Making a Difference International Award for Contributions in Cancer Care" uit handen van de president van de Oncology Nursing Society (USA). Hij richtte samen met van Muilekom en Humer in 2008 stichting Oncowijs op en is hier bestuurslid van. In maart 2024 werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau als waardering voor zijn uitmuntende bijdrage aan de oncologie op nationaal en internationaal gebied tijdens zijn carriere.