Zoeken

Inschrijven BONE cursus 2015 begonnen

23-10-2014

Wij waren voornemens in december de 4e BONE meeting te organiseren. Deze zal echter worden verplaatst naar 2 maart 2015. Het programma is compleet en op het submenu van deze website kunt u de onderwerpen terug vinden die zullen worden behandeld.