Zoeken

Technische storing nieuwsbrief

01-02-2022

Door een technische storing is onze nieuwsbrief van februari een aantal maal naar de zelfde adressen gezonden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en wij willen onze excusses hiervoor aanbieden. De inhoud van de nieuwsbrief is echter wel correct.